Intencje i ogłoszenia

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

 

  • Ofiary  na utrzymanie kościoła i cmentarza można składać na konto naszej parafii : 50 8470 0001 2001 0037 6479 0001
  • Prosimy o subskrypcje na kanale parafii youtube  ( link:  https://www.youtube.com/channel/UCiBVoL14uhDgcmSspOSiqyQ ) Potrzebne jest 1000 subskrypcji do prowadzenia w przyszłości transmisji mobilnych.
  • Spotkanie kandydatów na ministrantów po mszy świętej w piątek.

Bóg zapłać 
ks. prob. Janusz Rudzki 

 


” Do parafii archidiecezji katowickiej został przesłany specjalny dokument do odczytania w ramach ogłoszeń duszpasterskich.

«Zgodnie z komunikatem wikariusza generalnego bp. Marka Szkudły rozesłanym w dniu 10 października 2020 r. do parafii archidiecezji katowickiej, informujemy, że wśród chorych na Covid-19 jest także abp Wiktor Skworc.

Metropolita katowicki po kilkudniowej kwarantannie przebywa aktualnie w izolacji domowej i podlega wskazaniom i procedurom służb sanitarnych. Zapewnia wszystkich, a szczególnie chorych o duchowej bliskości i „zaprasza do dalszej wytrwałej modlitwy różańcowej przez wstawiennictwo Matki Bożej Piekarskiej Lekarki”».

Biuro Prasowe Archidiecezji Katowickiej

 

 

Poniżej pełny tekst komunikatu Wikariusza generalnego ks. bp. Marka Szkudły

Bracia i Siostry!

1. Sytuacja epidemiologiczna w naszym kraju wydaje się coraz bardziej niepokojąca. Z dnia na dzień zwiększa się liczba nowych zakażeń. Dlatego proszę duszpasterzy o przypominanie wiernym przed każdą Mszą św. i nabożeństwem o konieczności przestrzegania podstawowych przepisów i zaleceń sanitarnych, w tym o obowiązku zakrywania nosa i ust w kościołach i w przestrzeni publicznej (przed kościołem). Ponadto w świątyniach zachowujemy dystans społeczny i dezynfekujemy ręce. Celebransom zaleca się dezynfekowanie rąk przed rozdawaniem Komunii św. i bezpośrednio po nim.

2. Odnośnie do zalecanej aktualnie formy rozdawania Komunii św. na rękę, która uznawana jest jako mniej ryzykowna, jeśli chodzi o przenoszenie zakażenia, przytaczam fragment Komunikatu Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP z dnia 3 października br.:

W związku z zapytaniem o publiczne inicjatywy krytyczne wobec Komunii św. na rękę, przypominamy, że chociaż główną formą przyjmowania Komunii w Polsce jest Komunia do ust (Wskazania KEP z 2005 r. nr 40), to jednak nie oznacza to, że inne zatwierdzone przez Kościół formy miałyby być same z siebie niegodne, niewłaściwe, złe lub grzeszne, jeśli spełnia się warunki stawiane w tej kwestii przez prawo liturgiczne.

Niewłaściwe i krzywdzące wiernych jest twierdzenie, że przyjmowanie Komunii św. na rękę, jest brakiem szacunku wobec Najświętszego Sakramentu. Podobnie niesprawiedliwe jest ukazywanie osób przyjmujących Komunię św. na rękę jako tych, którzy „winni są Ciała i Krwi Pańskiej”, z założeniem, że czynią to bez uszanowania, którego domaga się św. Paweł w 1 Liście do Koryntian. Co prawda Sobór Trydencki używa tego fragmentu na przypomnienie o godnym i pełnym czci przyjmowaniu Ciała Pańskiego, ale nadaje mu również wymiar duchowy, ukazując że niegodnym jest przyjmowanie Komunii w grzechu (Dekr. o Euch., sesja 13: 1/A,
r. 7). Dodajmy, że słowo „niegodne” oznacza to, czego się nie godzi czynić,
a tymczasem Kościół w swoim prawie uznaje za „godny” zarówno jeden, jak i drugi sposób przyjmowania Komunii. Potępiając jeden z godziwych sposobów przyjmowania Komunii św., wprowadza się nieład i podział w rodzinie Kościoła
”.

3. Modlitwie i pamięci wiernych polecam całą służbę zdrowia i wszystkich chorych, zwłaszcza na Covid-19. Wśród nich jest także nasz pasterz, arcybiskup Wiktor, który zgodnie z zaleceniem służb sanitarnych po kwarantannie, przebywa aktualnie w izolacji. Zapewnia nas o swojej duchowej bliskości i ponownie zaprasza do wytrwałej modlitwy różańcowej przez możne wstawiennictwo Matki Bożej Piekarskiej, Lekarki.

† Marek Szkudło
WIKARIUSZ GENERALNY

https://katowicka.pl/o-diecezji/aktualnosci/1461-komunikat-w-sprawie-sytuacji-epidemicznej


PONIEDZIAŁEK 12.10. –Dzień powszedni 
17:30 – Nabożeństwo Różańcowe
18:00- Za ++ Wincentego i Gertrudę Kłosek, zięcia Pawła, pokr. Kłosek, Motyka, Chodura, Krętusz i dusze cierpiące w czyśćcu 

WTOREK 13.10 . – wsp. bł. Honorata Koźmińskiego, prezbitera
17:30 – Nabożeństwo Różańcowe 

18:15 – Do MB Różańcowej w intencji Parafian 

ŚRODA 14.10– Dzień powszedni
17:30 – Nabożeństwo Różańcowe
18:00 – Za ++ Elżbietę i Alojzego Kamyczek, rodziców, wnuka Pawła , Henryka, Emmę , Ludwika i Elfrydę Kamyczek , Mirosława Buchta, pokr. Urbanek i Kamyczek 

CZWARTEK 15.10. – wsp. św. Teresy od Jezusa, dziewicy i dK 
17:30- Nabożeństwo Różańcowe
18:00 –1. Za ++ Jerzego Kijas, rodziców, brata, teściów., Reinholda i Elżbietę Orszulik, Stefanie Górowską
2. Za + Huberta Czaja w 30 dzień po śmierci 

PIĄTEK 16.10. – Uroczystość św. Jadwigi Śląskiej , głównej patronki Śląska
15:00 – Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego
17:30- Nabożeństwo Różańcowe
18:00 – 1. Za ++ Antoniego i Elżbietę Grzonka , Annę i Jana Łabęcki
2. Za ++ Stanisława Goszyc w 19 rocznicę śmierci , rodziców Wiktorię i Józefa Goszyc, Wiktorię i Fryderyka Wziętek, pokr. Goszyc i Wziętek 

SOBOTA 17.10. –wsp. św. Ignacego Antiocheńskiego, bpa i męczennika
12:00 – Ślub: Julia Bazgier i Krzysztof Orszulik
14:00 – Do Opatrzności Bożej w intencji hodowców gołębi pocztowych z oddziału Jastrzębie i z okazji poświęcenia sztandaru
17:30- Nabożeństwo Różańcowe
18:00 – Do Opatrzności Bożej o zdrowie i błogosławieństwo w intencji Iwony i Jarosława Maligłówka  z okazji 20 rocznicy ślubu oraz Justyny i Tomasz Sobocik z okazji 10 rocznicy ślubu 

NIEDZIELA 18.10. – XXIX  Niedziela Zwykła
8:00 – Do Opatrzności Bożej w intencji parafian
10:00 – Za ++ Piotra Jabłoński, Jana i Elżbietę Reclik, rodziców z obu stron i pokrewieństwo , Kazimierza i Kornelię Jabłoński i wnuka Piotra
16:00 – Nabożeństwo Różańcowe

16:30 – Za ++Henryka Stęchły w 5 rocznicę śmierci, Franciszka Foks, 2 żony i pokrewieństwo  

PONIEDZIAŁEK 19.10. – Dzień powszedni 
17:30- Nabożeństwo Różańcowe 
18:00 – 1. Za ++ Alojzego Niemczyk, rodziców Annę i Franciszka, teściową Martę Pukowiec, dziadków, pokr. Niemczyk i Pukowiec 
              2. Za + Danutę Poręba w 30 dzień po śmierci 

WTOREK 20.10– wsp. św. Jana Kantego, prezbitera
13:00 – Ślub: Aleksandra Wita i Krzysztof Oleś
17:30- Nabożeństwo Różańcowe 

18:00 – Za++ Pawła Gajda, żonę Martę , rodziców, dziadków z obu stron i dusze cierpiące w czyśćcu 

ŚRODA 21.10.– Dzień powszedni
17:30 – Nabożeństwo Różańcowe
18:00 – 1. Za ++ Rufina Bazgier, 2 żony , 2 synów, Marię i Jana Czaja , pokrewieństwo
2. Za + Jana Pydych w 30 dzień po śmierci 

CZWARTEK 22.10. – wsp. św. Jana Pawła II , papieża
17:30- Nabożeństwo Różańcowe

18:00 – Za ++ Tomasza Kolarczyk w 30 rocznicę śmierci, ojca Zygfryda, dziadków i chrzestnych 

PIĄTEK 23.10. –Dzień powszedni
17:30- Nabożeństwo Różańcowe
18:00 – Do Opatrzności Bożej o zdrowie i błogosławieństwo w intencji Barbary Cicheckiej, Weroniki Białeckiej, Renaty Janeckiej, Rafała Skupień i Mariusza Stencel 

SOBOTA 24.10. – Dzień powszedni
17:30- Nabożeństwo Różańcowe
18:00 – Za ++ Marię Brachmańską w 10 rocznicę śmierci, mężą Walentego , rodziców z obu stron , pokr. Brachmański i Piechaczek 

NIEDZIELA 25.10. – Uroczystość Rocznicy Poświęcenia Kościoła Własnego 
8:00 – Za ++ Martę i Alfreda Bortlik, rodziców Julię i Franciszka Holewik, Józefa i Katarzynę Bortlik, wnuczkę Danutę , zięcia Wilhelma, Gertrude i Ludwika Ochojski, pokr. Bortlik, Holewik, Niedziela 
10:00 –  Do Aniołów Stróżów w intencji Alicji Spora z okazji Chrztu Św. oraz Michała Musialik z okazji I Rocznicy Chrztu Świętego, ich rodziców i chrzestnych
16:00 – Nabożeństwo Różańcowe
16:30 – Za ++ Bogdana Pojda w 3 rocznicę śmierci, syna Wiesława Pojda, brata Stanisława , rodziców Martę i Antoniego 

 

 


© 2015

  • youtube